Başvuru şartları ve başvuruda istenen belgeler

Girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulunun 27.02.2019 tarihli toplantısında alınan karar gereği:

1-Bir toplantıda görüşülecek dosya sayısı 15 ile sınırlandırılmıştır.  İlk 15 dosyadan sonra yapılan başvurular bir sonraki toplantıda değerlendirilecektir.

2-Bir araştırmacı en fazla 2 dosya ile başvuruda bulunabilir.

3- *** Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvurularında başvuru dosyasının etik kurula sunulmadan önce mutlaka mail olarak etik.gir.olmayan@ksbu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. (Tüm sayfaların imzalı olması gereken bölümleri ve taahhütnamenin ıslak imzalı olarak çıktıları alınmalı, taranmalı ve  akademik kurul kararı, hastane onayı, literatür vb. tüm evraklar pdf. formatında gönderilmelidir.)

4-Araştırma ekibinde farklı anabilim dalından araştırmacılar var ise, her birinin bağlı olduğu anabilimdalı başkanlığından izin yazısı dosyaya eklenmelidir

*Başvuru Formunun her sayfasında tüm araştırmacıların parafı olmalıdır.

Mail olarak gönderilecek tam başvuru dosyasında bulunması gerekenler:

a) Başvuru formları : http://etikgirolmayan.ksbu.edu.tr/index/sayfa/6950/basvuru-formlari sayfamızdaki başvuru formlarının imzasız word formatı

b)Kurum izin onaylarının taranmış hali:  İl Sağlık Müdürlüğü onayı başvuru esnasında istenmeyecektir. Gerekli evraklar aşağıdaki şekliyle yeterlidir.

(ana bilim dalı başkanlığı onayı+ başhekimlik onayı)

(kurum farklı ise: ana bilim dalı başkanlığı onayı + ilgili kurum onayı (MEB gibi))

c)Makaleler : 3 adet pdf formatlı makale

*** Mail atıldıktan sonra 1 adet tam başvuru dosyasının eksiksiz olarak etik kurula dosya halinde sunulması gerekmektedir. Kurum izin onay belgelerinin de asıllarının veya aslı gibidir şekilli nüshalarının verilmesi önem arz etmektedir.

4-Etik kurul başvuru dosyası içeriğinde değişiklikler yapılmış olup eski başvuru formları yerine http://etikgirolmayan.ksbu.edu.tr/index/sayfa/6950/basvuru-formlari linkindeki yeni başvuru formları doğrultusunda başvuru yapılmalıdır.

Kabul şartlarına uygun hazırlanmış dosyalar kabul edilecektir. Önemle duyrulur.

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı

Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, Salı